บริษัท พรปณิธานแพ็ค จำกัด 
151 หมู่ 6 ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73190